Natursten, tvättad 10/20 mm
Natursten, tvättad krossad 10/20 mm
Natursten, tvättad 4/8 mm
Natursten, tvättad 20/40 mm
Kabelgrus 0/8 mm
Stenmjöl 0/8 mm
Betongkross 0/50 mm
Makadam 11-16 mm
Harpad Matjord
Resurs 50 (jord med gödsel)
Bergkross 0/16 mm
Bergkross 0/50 mm